• Kolekcja: Jan Wierzbicki, Powstaniec Wielkopolski