• Kolekcja: Informator Rady i Zarządu Gminy Rokietnica.
    (nr 1) 11.11.1990