Strona domowa > Projekty > Katalog zabytków > Cerekwica

Cerekwica

- obiekty zabytkowe ujęte w gminnej ewidencji zabytków.

Zespół kościoła parafialnego p.w. Podwyższenia Krzyża Św. (Rejestr zabytków nr 1175/A z dnia 23.07.1970 roku):

a. kościół, murowany, 1827 - 1828 rok

b. cmentarz przykościelny, około XII w.

Kapliczka z figurą św. Jana Niepomucena, murowana, 1930 rok

Cmentarz katolicki, tzw."Stary cmentarz", 1 poł. XIX w.

Cmentarz katolicki, pocz. XX w.

Zespół pałacowy :

a. pałac (dwór), murowany, 2 poł. XIX w.

b. park krajobrazowy, 1 poł. XIX w. (Rejestr zabytków nr 1816/A z dnia 20.08.1980 roku)

c. dom nr 21, dom pracowników folwarcznych, koniec XIX w.

d. dom nr 23, dom pracowników folwarcznych, koniec XIX w.

e. dom nr 25, dom pracowników folwarcznych, koniec XIX w.

f. dom nr 27, dom pracowników folwarcznych, koniec XIX w.

Zespół młyna:

a. młyn, murowany, około 1935 rok

b. spichlerz, murowany, pocz. XX w.