Strona domowa > O Archiwum > Regulamin RAC

Regulamin RAC

Materiały, które znajdują się w Rokietnickim Archiwum Cyfrowym, zostały przekazane dobrowolnie przez właścicieli lub spadkobierców z intencją pokazania ich zbiorów w naszym serwisie. Nie można zatem swobodnie ich wykorzystywać, w tym pobierać, kopiować i rozpowszechniać.

Jahns.I_02.jpeg

REGULAMIN

Regulamin określa zasady i warunki korzystania z serwisu Rokietnickiego Archiwum Cyfrowego.

§ 1
Ilekroć w regulaminie mowa o:
1. Archiwum lub RAC – mowa o Rokietnickim Archiwum Cyfrowym,
2. Użytkowniku – mowa o osobie fizycznej, której udostępnione są materiały archiwalne, działającej we własnym imieniu lub w imieniu podmiotów zainteresowanych,
3. Regulaminie – mowa o niniejszym regulaminie.

§ 2
1. RAC nie gromadzi materiałów archiwalnych, jedynie ich cyfrowe kopie.
2. Podstawową usługą oferowaną przez portal jest możliwość oglądania materiałów wybranych przez Użytkownika z zasobów umieszczonych na portalu.
3. Materiały opublikowane na portalu są własnością Stowarzyszenia Rokietnica Wokół Nas lub osób prywatnych.
4. RAC nie ponosi odpowiedzialności za naruszenie praw osób trzecich poprzez
wykorzystanie kopii materiałów, niezgodne z zasadami wynikającymi z niniejszego
Regulaminu lub przepisami prawa autorskiego i praw pokrewnych lub innych regulacji
prawnych.

§ 3
1. Użytkownik jest zobowiązany do korzystania z portalu w sposób zgodny z prawem, normami społecznymi i obyczajowymi.
2. Korzystanie, oglądanie umieszczonych na portalu zasobów przez Użytkownika jest bezpłatne na podstawie zgody udzielonej RAC poprzez dobrowolne przekazanie zdjęć przez właścicieli publikowanych materiałów.
3. Jeżeli Użytkownik uważa, że poprzez edycję zdjęć udostępnionych przez innych właścicieli zostało naruszone jego prawo, proszony jest o zgłoszenie tego faktu na adres adam@archiwum-rokietnica.pl, lub korzystając z jakichkolwiek innych dostępnych form kontaktu przez stronę lub Facebook.
4. Wyżej wymienione udostępnienie materiału nie powoduje przeniesienia jakichkolwiek praw do niego na Użytkownika.
5. Użytkownik nie ma prawa zwielokrotniać, sprzedawać lub w inny sposób rozpowszechniać materiałów w całości lub we fragmentach.
6. Użytkownik ne może naruszać i modyfikować, ani w inny sposób ingerować w jakąkolwiek część zasobu portalu RAC.
7. Naruszenie praw ochrony własności intelektualnej, praw autorskich i praw pokrewnych powoduje pociągnięcie Użytkownika do odpowiedzialności karnej.