Strona domowa > Projekty > Katalog zabytków > Przybroda

Przybroda

- obiekty zabytkowe ujęte w gminnej ewidencji zabytków

Zespół pałacowy:

a. pałac, 1900 rok (Rejestr zabytków nr 2318/A z dnia 07.10.1994 roku)

b. park, poł. XIX w.(Rejestr zabytków nr 1808/A z dnia 18.08.1980 roku)

c. domek ogrodnika, murowany, pocz. XX w.

Zespół folwarczny:

a. obora, murowana, k. XIX w.

b. spichlerz, murowany, pocz. XX w.

Dom nr 15, ul. Kaźmierska, murowany, 1 ćw. XX w.

Zespół dworca kolejowego:

a. dworzec kolejowy, obecnie dom mieszkalny, ul. Dworcowa 1, murowany, 4 ćw. XIX wieku

b. dom murowany, 4 ćw. XIX wieku

c. szalet, murowany, 4 ćw. XIX wieku