Strona domowa > Projekty > Katalog zabytków > Rokietnica

Rokietnica

- obiekty zabytkowe ujęte w gminnej ewidencji zabytków.

Zespół kościoła ewangelickiego, obecnie katolickiego, parafii p.w. Chrystusa Króla Wszechświata:

a. kościół, około 1890 rok. (Rejestr zabytków nr 2622/A z dnia 30.06.1997 roku.)

b. pastorówka, obecnie dom mieszkalny, ul.Szamotulska 30. Około 1890 rok.

Cmentarz katolicki, pierwotnie ewangelicki, I poł. XIX wieku.

Zespół dworca kolejowego:

a. budynek dworca, ul.Dworcowa 1, murowany, około 1880 roku.

b. dom pracowników kolei, ul.Dworcowa 2, murowany, około 1880 roku.

c. dom pracowników kolei, ul.Dworcowa 3, murowany, około 1880 roku.

d. dom pracowników kolei, ul.Dworcowa 4, murowany, około 1880 roku.

e. dom pracowników kolei, ul.Dworcowa 5, murowany, około 1880 roku.

f. dom pracowników kolei, ul.Obornicka 2, murowany, około 1880 roku.

g. budynek gospodarczy, ul.Obornicka 2, murowany, około 1880 roku.

h. parowozownia, murowana, około 1880 roku.

i. magazyn, murowany, około 1880 roku.

j. wieża ciśnień, murowana, 1914 rok.

Szkoła, ul.Szkolna 3, murowana, początek XX w.

Zespół dworski:

a. dwór, obecnie zespół szkół, murowany, po 1850 roku, rozbudowany k. XIX w.

b. park krajobrazowy, po 1850 roku. (Rejestr zabytków nr 1817/A z dnia 20.08.1980 roku.)

ul. Pocztowa:

Dom nr 1, murowany, 1890 rok.

Dom nr 3, przychodnia lekarska, murowany 1ćw.XX w., przebudowany XX w.

Poczta, ul.Pocztowa 6, murowana, około 1890 roku.

Dom nr 8, obecnie OPS, murowany, 1890 rok.

- obiekty zabytkowe nie ujęte w/w ewidencji, a zasługujące na uwagę.

ul. Szamotulska:

Dom nr 31, k. XIX w.

a. budynek gospodarczy, k.XIX w.

b. stodoła, pocz. XX w.

Dom nr 27, czworak, murowany, pocz. XX w.

a. budynek gospodarczy, pocz. XX w.

Dom nr 25, czworak, murowany, pocz. XX w.

a. budynek gospodarczy, pocz. XX w.

Dom nr 21, połowa pierwotnego założenia, murowany, k. XIX w.

a. stodoła, murowana/drewniana,

b. budynek kuźni, murowany, około 1945 roku.

Dom nr 19, czworak, murowany, pocz. XX w.

Dom nr 15, czworak, murowany, pocz. XX w.

Dom nr 13, czworak, murowany, pocz. XX w.

Dom nr 11, czworak, murowany, k.XIX w.

Dom nr 9, czworak, murowany, k.XIX w.

Dom nr 7, dziś budynek mieszkalny, pierwotnie, budynek gospodarczy, murowany, pocz. XX w.

ul. Obornicka:

Dom nr 1, domek dróżnika, około 1880 roku. (powinien być ujęty w spisie "Zespołu dworca kolejowego". Dlaczego został pominięty?)

a. budynek gospodarczy

Zespół folwarczny, czyli kompleks budynków przy ul. Szamotulskiej, będący zapleczem gospodarczym dla byłego majatku, po roku 1947 przekształconych w Rolniczą Spółdzielnię Produkcyjną im. 8 marca. Większość budynków nie istnieje, pozostałe skazane  przez plan zagospodarowania przestrzennego na unicestwienie.

a. spichlerz, murowany, ok. 1890 roku

b. świniarnia, później magazyn i budynek mieszkalny, murowana, dziś nieistniejąca, pocz. XX w.

c. suszarnia (??), drewniana, murowana, k. XIX w

d. dom rządcy, murowany, dziś nieistniejący, ok. 1890 roku

e. kuźnia, murowana, dziś nieistniejąca, ok. 1890 roku

f. gorzelnia, murowana, (znaczna część jej konstrukcji tworzy mury dzisiejszego internatu ZS im.Zamojskich), 1896 rok.