Strona domowa > Projekty > Katalog zabytków > Napachanie

Napachanie

- obiekty zabytkowe ujęte w gminnej ewidencji zabytków.

Szkoła, ul.Poznańska 30, murowana, pocz. XX w.

Zespół pałacowy:

a. pałac, murowany, 1897 rok (Rejestr zabytków nr 1422/A z dnia 11.04.1973 roku)

b. park krajobrazowy, pocz. XIX w., częściowo przekształcony w końcu XIX wieku (Rejestr zabytków nr 1422/A z dnia 11.04.1973 roku)

Zespół folwarczny:

a. obora, murowana, k. XIX w.

b. spichlerz, murowany, 1849 roku

c. oficyna, murowana, k. XIX w.

d. kuźnia, murowana, k.XIX w.

e. dom pracowników folwarcznych, ul.Poznańska 20, murowany, 1897 rok

Zagroda, ul.Poznańska 23:

a. dom, murowany, 1905 rok

b. budynek gospodarczy, obecnie bar, murowany, 1905 rok