Strona domowa > Projekty > Katalog zabytków > Rostworowo

Rostworowo

- obiekty zabytkowe ujęte w gminnej ewidencji zabytków.

Zespół dworski:

a. dwór murowany, k. XVIII, przebudowany w 2 poł. XIX w., skrzydło północne po 1918 roku

b. pozostałości bramy, murowane, 4 ćw. XIX w.

c. park dworski, krajobrazowy, k. XVIII w. (Rejestr zabytków nr 1807/A z dnia 18.08.1980 roku)

Kapliczka z figurą Matki Boskiej z Dzieciątkiem, ul.Sobocka, 1 ćw. XX w.

Dom nr 11, ul.Sobocka, murowany, pocz. XX w.