Strona domowa > Projekty > Katalog zabytków > Żydowo

Żydowo

- obiekty zabytkowe ujęte w gminnej ewidencji zabytków.

Zespół kościoła parafialnego p.w. św. Mikołaja:

a. kościół, murowany, 1902-1906 rok, (Rejestr zabytków nr 2198/A z dnia 28.07.1990 roku)

b. plebania, murowana, pocz. XX w.

c. cmentarz przykościelny, poł. XV w.

Kapliczka z figurką Matki Boskiej, murowana, k. XIX w.

Kapliczka z figurą Chrystusa, ul.Przecławska, lata 20-30 XX w.

Cmentarz katolicki, 1 poł. XIX w.

Cmentarz ewangelicki, poł. XIX w.

Szkoła, obecnie dom mieszkalny, ul. Rostworowska 3, murowana, 1905 rok

Zespół pałacowy:

a. pałac, murowany, około 1910 rok, (Rejestr zabytków nr 1423/A z dnia 11.04.1973 roku)

b. brama, murowana, około 1910 rok

c. park krajobrazowy, 1 poł. XIX w, (Rejestr zabytków nr 1423/A z dnia 11.04.1973 roku)

d. kolumna parkowa, murowana, pocz. XX w.

e. budowla parkowa, murowana, pocz. XX w.

Zespół folwarczny:

a. rządcówka

b. czworak, ul.Przecławska 8, murowany, k. XIX w

c. czworak, ul.Przecławska 10, murowany, k. XIX w

d. czworak, ul.Przecławska 14, murowany, 1917 rok

e. obora, murowana, 1924 rok

f. Spichlerz, murowany, 1924 rok

g. brama folwarczna, murowana, 1924 rok

Dom nr 1, ul.Rostworowska, murowany, 1914 rok