Strona domowa > Projekty > Katalog zabytków > Rogierówko

Rogierówko

- obiekty zabytkowe ujęte w gminnej ewidencji zabytków.

Wiatrak Holender, drewniany, pocz. XX w., własność Muzeum na Lednicy. (Rejestr zabytków nr 1911/A z dnia 04.07.1983 rok)

Krzyż przydrożny, drewniany, poł. XX w.

Dom nr 60, ul.Podjazdowa, murowany, 1887 rok (wyłączony z ewidencji Zarządzeniem 49/2017 z dnia 24.05.2017 roku)