Strona domowa > Projekty > Katalog zabytków > Sobota

Sobota

- obiekty zabytkowe ujęte w gminnej ewidencji zabytków.

Zespół kościoła parafialnego p.w. Narodzenia NMP:

a. kościół, murowany, 1510-1517 rok, (Rejestr Zabytków nr 2408/A z dnia 21.12.1932 roku)

b. dzwonnica, murowana, 2 poł. XVIII w., (Rejestr Zabytków nr 84/A z dnia 21.07.1965 roku)

c. plebania, murowana, pocz. XIX w.

d. ogrodzenie z bramami, murowane, 2 poł. XVIII w., (Rejestr Zabytków nr 84/A z dnia 21.07.1965 roku)

Kapliczka z figurą św. Wawrzyńca, murowana, 1 ćw. XX w.

Cmentarz katolicki, 1 poł. XIX w.

Zespół dworski:

a. dwór, murowany, 1809 rok, przebudowany 1912 rok, (Rejestr Zabytków nr 340/A z dnia 29.10.1968 roku)

b. park krajobrazowy, pocz. XX w., (Rejestr Zabytków nr 1844/A z dnia 02.03.1981 roku)

Zespół folwarczny:

a. rządcówka, murowana, 4 ćw. XIX w.

b. obora, murowana, 1869 rok

c. stodoła, murowana, 4 ćw. XIX w.

d. kuźnia, murowana, 4 ćw. XIX w.

e. brama wjazdowa na teren folwarku, murowana, 1 ćw. XX w.