Bartosz Derech

Derech.B_17
Rokietnica.
Styczeń 1947 roku.

Budynek gorzelni. Dziś w tym miejscu stoi internat ZS im. Zamoyskich.
Derech.B_14
Rokietnica, ul.Szkolna
Kwiecień 1969 roku.
Budowa chodnika.
Derech.B_18
Rokietnica, park dworski.
Lata 60-te XX w.

Uczniowie Państwowego Technikum podczas prac porządkowych w parku.
W tle nieistniejący dziś dom ogrodnika, za nim spichlerz.
Derech.B_5
Rokietnica, ul.Szamotulska.
Rok ??

1 Maja.
Pochód pierwszomajowy.

12. Kazimierz Derech
Derech.B_2
Rokietnica, ulica Szamotulska.
Grudzień 1972.

Kazimierz Derech z synem Maciejem na spacerze.
Skrzyżowanie u.Szamotulskiej i Traktu Napoleońskiego.
Derech.B_13
Rokietnica, ul. Szkolna
Kwiecień 1969 roku.
Budowa chodnika.
Zobacz wszystkie 16
Bartosz Derech

Komentarze

Dozwolone tagi: <p>, <a>, <em>, <strong>, <ul>, <ol>, <li>