Książki

Mrowino. Przyczynek do historii.
Monografia wsi Mrowino.
Stron 180.

Henryk Tarnowski. Życie to przecież służba do samego końca.
Biografia Komendanta OSP w Rokietnicy, Henryka Tarnowskiego.
Stron 76.
70 lat. 1946-2016
Drugie wydanie monografii Zespołu Szkół im.Zamoyskich w Rokietnicy z okazji 70-lecia istnienia, poprawione i uzupełnione.
Kiekrz
Informator, przewodnik po Kiekrzu i okolicy.
Antoni z Napachania 1494-1561<br /><br />
rektor Akademii Krakowskiej.
" Z pokrytych kurzem materiałów archiwalnych i starych ksiąg, przy wykorzystaniu dotychczasowego stanu badań na ten temat, stworzył najbardziej aktualny obecnie obraz życia i dokonań Antoniego Napachańczyka."

prof.dr hab. Andrzej Marek…
Zobacz wszystkie 5
Publikacje zwarte zawierające w swojej treści fakty o ludziach zamieszkujących obszar gminy, miejscach i obiektach na jej terenie.

Komentarze

Dozwolone tagi: <p>, <a>, <em>, <strong>, <ul>, <ol>, <li>