Kazimierz Strzyżewski

Strzyżewski.K_18
Starzyny
Rok około 1948.

Blankiet aktu zgonu.

Dokument pochodzący z nieistniejącego już domu w Starzynach. Uratowany dzięki staraniom pana Kazimierza Strzyżewskiego z Kiekrza.
Strzyżewski.K_17
Rokietnica
Rok
1 maja 1946 roku.

Zawiadomienie o obowiązku subskrybcji Premiowej Pożyczki Odbudowy Kraju.
Zawiadomienie wysłane do Jana Grussa.

Dokument pochodzący z nieistniejącego już domu w Starzynach. Uratowany dzięki staraniom pana…
Strzyżewski.K_16
Rokietnica
Rok 1948.

Wezwanie do zapłaty stałych świadczeń na Społeczny Fundusz Odbudowy Warszawy i Poznania.

Dokument pochodzący z nieistniejącego już domu w Starzynach. Uratowany dzięki staraniom pana Kazimierza Strzyżewskiego z…
Strzyżewski.K_003
Starzyny
Rok 1953.

Odwołanie Jana Grussa do Kolegium Wojewódzkiego Rady Narodowej w sprawie nałożonej grzywny.

Dokument pochodzący z nieistniejącego już domu w Starzynach. Uratowany dzięki staraniom pana Kazimierza Strzyżewskiego z…
Strzyżewski.K_22
Starzyny
Rok 1948.

Trzy dowody wpłaty tytułem zaliczki na elektryfikację.
Dokumenty wystawione na nazwisko Jan Gruss.

Dokumenty pochodzące z nieistniejącego już domu w Starzynach. Uratowane dzięki staraniom pana Kazimierza…
Strzyżewski.K_004
Starzyny
13 listopada 1953 roku.

Orzeczenie uznania winnego Jana Grussa i wymierzenia mu kary grzywny za niewykonanie obowiązkowej dostawy żywca.

Dokument pochodzący z nieistniejącego już domu w Starzynach. Uratowany dzięki staraniom pana…
Zobacz wszystkie 22
Kazimierz Strzyżewski

Komentarze

Dozwolone tagi: <p>, <a>, <em>, <strong>, <ul>, <ol>, <li>