• Kolekcja: Franciszek Szałamacha, Powstaniec Wielkopolski