• Kolekcja: Florian Szułczyński, Powstaniec Wielkopolski