• Kolekcja: Józef Szyfter, Powstaniec Wielkopolski