• Kolekcja: Antoni Szymański, Powstaniec Wielkopolski