• Kolekcja: Franciszek Szymański, Powstaniec Wielkopolski