• Kolekcja: Stanisław Tomczak, Powstaniec Wielkopolski