• Kolekcja: Tadeusz Wierzychowski, Powstaniec Wielkopolski