• Kolekcja: Władysław Zieliński, Powstaniec Wielkopolski