• Kolekcja: Józef Binkowski, Powstaniec Wielkopolski