Szewczyk.M_005.jpg

Tytuł

Szewczyk.M_005

Opis

Mrowino, ul.Dworcowa.
Rok 1951

Budynek (a właściwie zespół budynków stacyjnych) znajduje się w centralnej części „starego” Mrowina, na północ od zespołu dworskiego – po przeciwległej stronie ulicy Dworcowej. Leżał on w ciągu linii kolejowej Rokietnica - Międzychód - Skwierzyna (tj. linii nr 363).
Linia ta została otwarta na odcinku Międzychód - Wierzbno w roku 1887, na odcinku Rokietnica - Międzychód (przy którym położone jest Mrowino) w roku 1888, ai wreszcie na odcinku Wierzbno - Skwierzyna w roku 1906.
Pierwotnie w Mrowinie funkcjonowała jedynie bocznica kolejowa, przeznaczona na potrzeby folwarczne. Dopiero w związku z umiejscowieniem we wsi zakładu karnego, utworzony został przystanek kolejowy, otwarty w listopadzie 1929 r.
Wreszcie, w okresie powojennym, powstała zachowana do dziś infrastruktura, obejmująca m.in. budynek stacyjny wraz z przylegającym do niego magazynem oraz oddalonym nieznacznie w kierunku wschodnim magazynem materiałów łatwopalnych. Nieopodal, przy ulicy Kolejowej, znajdowała się też waga dworcowa (w jej miejscu znajduje się obecnie nieczynny i niszczejący punkt skupu złomu).
W kresie międzywojennym odcinek Międzychód - Wierzbno linii został rozebrany ze względu na przebiegającą niedaleko Wierzbna granicę między Polską a Niemcami. Odcinek ten został przywrócony do ruchu w 1939 r., po wybuchu drugiej wojny światowej.
Ruch pasażerski na linii kolejowej nr 363 został zamknięty, odpowiednio, w 1995 r. - na odcinku Międzychód - Skwierzyna, oraz w roku 1999 - na odcinku Rokietnica - Międzychód. Następnie, w roku 2002, zawieszone zostały także przewozy towarowe.(opis - Maciej Szewczyk)

Identyfikator

RAC-0055/Szewczyk.M_005
Etykiety: ,

Komentarze

Dozwolone tagi: <p>, <a>, <em>, <strong>, <ul>, <ol>, <li>